Děčínský zámek

Jaro L.P. 2008 bylo pro milovníky koní na děčínsku něčím mimořádným. Tedy alespoň pro ty jedince, kteří sledovali, jak pokračuje rekonstrukce staré historické konírny na děčínském zámku. Stalo se a konírna je otevřená veřejnosti. Kdo tam již byl, zcela určitě odcházel se silnými dojmy a s pocitem, že na zámku je něco opravdu výjimečného.

K dalšímu popisu použijeme informace, které byly publikovány v tisku či v literatuře. Myslíme si, že titulek článku ve zpravodaji města Děčín, který zní: "Oprava chrámu pro koně", v sobě koncentruje vystižně unikátnost těchto zámeckých prostor.

Dále citace či výtažky z publikací:

„Konírna na děčínském zámku byla opravdu výjimečným místem. Známý český historik a básník Bohuslav Balbín ji při své návštěvě v sedmnáctém století nazval „chrámem pro koně". Knížecí rod Thunů své koně miloval. Nejvíce zcela určitě hrabě Maxmilián Thun, který svoji vášeň, úctu a obdiv ke koním projevil právě vybudováním honosné konírny. Navíc děčínský zámek byl pro rod reprezentativním místem, a proto i konírna byla přepychová. Unikátem je i obloukovitý kamenný most do konírny. Samotná konírna pak je jedním z nejhezčích prostor na zámku. Byla tu mramorová pítka pro koně a síň zdobil kůň z alabastru. Tento alabastrový kůň se do dnešní doby nedochoval, patrně zmizel v době, kdy zámek sloužil jako kasárna. Při rekonstrukci se podařilo obnovit jak mramorová pítka, tak i erb v čele síně, který byl prakticky zničený."

Další odkazy : Oficiální stránky zámku | Děčínský zámek | Rekonstrukce za 650 mil

Zajímavé setkání

Krátce po dokončení rekonstrukce zámecké konírny navštívili zámek potomci rodiny Thunů. Pod tímto textem Vám nabízíme několik snímků z této návštěvy a tohoto setkání. Na snímcích vedle Thunů je ředitelka děčínského zámku paní ing. Iveta Krupičková a část rodiny Šlamborových.

V současné době vedeme jednání se zástupci města Děčín a s vedením děčínského zámku o možnosti realizace projektu „Zámecká konírna". Jak se tato jednání budou dále vyvíjet, budeme informovat na našich www stránkách. Ve vhodnou dobu zde vyvěsíme i předložený projekt „Zámecká konírna".

Fotogalerie

Copyright © Thomas Becquerel