Rostlinná výroba

Farma Letní Stráň obhospodařuje i desítky hektarů orné půdy. To umožňuje farmě vyprodukovat si i vlastní obilí a kvalitní senážní směsky pro výkrm v zimním období. Farma je zařízena na obdělávání polí vlastními stroji, na sklizeň obilí si v r. 2009 zakoupila vlastní kombajn.

Pro skladování obilí slouží halové prostory a půdní prostory nad kravíny v obci Velká Bukovina.

Tyto produkty, tj. oves a senážní směsky,jsou také certifikovány jako BIO - produkty.

Copyright © Thomas Becquerel