SKOT

Farma Letní stráň se zabývá chovem skotu. Přesněji chovem masného skotu, ještě jinak řečeno chovem skotu bez tržní produkce mléka. Konkrétně je farma zaměřena na chov plemene Limousin formou pastevního odchovu.

Jedná se o plemeno, které vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie. Tato oblast se klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m n.m. Až do první poloviny 20. století bylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Plemeno Limousin je dnes druhé nejpočetněji chovano masné plemeno ve Francii, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení. Pro tyto vlastnosti je hojně využíváno i v užitkovém křížení.

V současné době, disponuje farma cca 200 ks matek, cca 330 ks celkový stav stáda včetně jalovic, kterým „dělá společnost“ celkem 8 plemenných býků. Z toho jsou 7 plemene Limousin a 1 plemene Deutsche Angus.

2 býci (Li) jsou původem z České republiky, jeden po otci REDPATHS JAGUAR po BROADMEADOW CANNON (chovatel MZLU Brno – ŠZP Žabčice), druhý po otci JOKER VFU po JOKEY (chovatel farma Kaliště v.o.s. Č. Libchavy).

V r. 2007 působil v chovu jeden býk plemeno BLONDE D°AGUITAINE. Ten byl v r. 2008 prodán a farma dovezla z Německa celkem 3 nové býky, a to:

1 býka (Li) jménem DANO – jedná se o geneticky bezrohého limousinského býka po otci DIMA po DIENER. Chovatel Helmut Pickert, Hainichen, SRN.

1 býka (Li) jménem IBIKUS – jedná se také o geneticky bezrohého limousinského býka po otci IGOR po IVO. Chovatel Šlechtitelská stanice a zemědělská škola Koellitsch, SRN.

V r. 2009 farma zakoupila v sousedním Německu celkem 4 mladé plemenné býky, z toho 3 Limousiny geneticky bezrohé a 1 Deutsche Anguse.

Deutsche Angus – býk (DA) jménem SABAT – jedná se o červeného německého anguse (Deutsche Angus Red) po otci SHARPER (údajně 2 nejlepší býk v Německu) po SHARP. Chovatel Goebel und Sohn GbR, Grosschweidnitz, SRN.

Plemeno Angus, ať tedy klasický Aberdeen Angus či Deutsche Angus, je známé tím, že porodní váha telat je jedna z nejmenších. Z tohoto důvodu farma zakoupila býka plemene DA s cílem, připouštět jím pouze jalovice z důvodu co nejsnazších porodů prvorodiček. Barvu RED jsme vybrali pochopitelně z důvodu zachování homogenity barevnosti stáda.

Trochu k vlastnímu stádu a chovatelským cílům. Stádo matek, které bylo v prvních letech od záhájení chovu masných krav trochu různorodé s krevními podíly dalších plemen jako Charolais, Hereford, ČESTR, Aberdeen Angus, se za několik let cílevědomé chovatelské činnosti značně homogenizovalo směrem k plemeni Limousin a tzv. „červené barvě“. Dále je snahou transformovat celé stádo na geneticky bezrohá zvířata. To je ale značně dlouhodobá záležitost. Cílem chovu je stádo stále více homogenizovat směrem k plemenu Limousin s využitím užitkového křížení s plemenem AA RED nebo DA RED.

Z hlediska chovatelského považujeme za úspěch získání statutu: „IBR prostý chov“. Jedná se o splnění podmínek Národního ozdravovacího programu od IBR (infekční bovinní rhinotracheitida) v souladu s Metodikou kontroly zdraví a nařízené vakcinace SVS ČR. Chov masného skotu Farmy Letní stráň byl registrován do seznamu „IBR prostých chovů“ k datu 1. února 2009 – viz Certifikáty.

Ze zdravotního hlediska je stádo pod stálou péčí soukromého veterináře MVDr. Martina Russe ze Sosnové u České Lípy, funkci zootechničky vykonává zkušená Věra Kovaříková, denní péči o stádo, které je v období pastvy rozděleno do 4 až 5 skupin, zajišťuje Honza Ležal pod vedením šafáře Jaroslava Procházky.

Všechna zvířata jsou 2 x ročně odčervována, jsou prováděny pravidelné odběry krve s následnou kontrolou.

Výsledkem této cílevědomé a poctivé chovatelské práce je udělení Certifikátu na bioprodukty od organizace KEZ o.p.s. (KONTROLA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ CHRUDIM) pro celé stádo masného skotu – viz Certifikáty.

fotogalerie

Copyright © Thomas Becquerel