Popis farmy

OBCHODNÍ JMÉNO: FARMA LETNÍ STRÁŇ
Ing. Milan Šlambor, Pod letní strání 109, Velká Veleň

Soukromě hospodařící zemědělec na základě OSVĚDČENÍ o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků ze dne 2.6.1998 vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem pod č.j. OŽP 382/rol/98/Lob.

IČO: 44510535
vedoucí provozu – šafář, který zodpovídá za celkový chod farmy: Jaroslav Procházka
chov koní: zodpovědná osoba Miloslava Šlamborová, IČO:70977208
zootechnička (skot): Věra Kovaříková
účetní: Věra Bajaková

1. Počet zaměstnanců - V současné době, kdy se provoz farmy stává administrativně stále náročnější, zaměstnává farma v plném úvazku vedle 9,5 pracovníků v kategorii dělník, 1 pracovníka ve funkci šafář-vedoucí provozu a 1 pracovníka ve funkci ošetřovatel zvířat i 1 pracovníka v administrativě.

2.Vlastní chod farmy - farma hospodaří ve statutu ekologického zemědělství na 1.080 ha zemědělské půdy, z toho 57 ha orné půdy a stěžejní zázemí farmy tvoří cca 1.023 ha pozemků s kvalitními pastvinami. Ve statutu ekologického zemědělství obdržela farma certifikáty BIO pro chov ovcí, skotu a krmiva. Koně a ovce jsou chovány ve volné přírodě na kopcovitých pastvinách. Část pastvin je rozdělena na samostatné výběhy pro jednotlivé věkové skupiny ovcí a koní. Rozloha farmy vytváří podmínky pro vlastní produkci objemového krmiva (seno) i jadrného krmiva (oves, tritikale). Stelivo je nakupováno na volném trhu. Stejně tak i doplňková krmiva, minerály a vitamíny jsou dokupovány, samozřejmě v souladu s příslušnou legislativou pro EZ. V oblasti chovu ovcí se provoz farmy zaměřil na chov ovcí plemene SUFFOLK (100 ks). Chov koní je zaměřen na plemeno český teplokrevník (25 ks). Od r. 2003 provozuje farma chov skotu se zaměřením na masné plemeno Limousin (330 ks).

V listopadu r. 2002 se zemědělská činnost rozšířila i o farmu Starý Šachov, která byla zakoupena od bývalého ZD Velká Bukovina – v konkursu. V katastru Malý Šachov a katastrech přilehlých – Valkeřice, Merboltice, Starý Šachov, Oldřichov byly získány zemědělské pozemky pro pastevní i krmivářské zázemí, od r. 2007 je připraveno nové zimoviště pro skot v lokalitě kravíny Velká Bukovina.

3. Praktické zkušenosti v daném oboru – zkušenosti v chovu koní 25 let. Chov ovcí zahájen v r. 2002. Chov skotu od r. 2003.

4. Místo podnikání – obec Velká Veleň, obec Starý Šachov, několik katastrálních území okresu Děčín. Cca 250 ha se nachází v okresu Ústí n.L.

5. Současná konkurence v regionu podnikání – chov koní se v okrese Děčín za poslední roky velmi rozrostl. Chov ovcí je v krizi pro nedostatečný odbyt. Chov skotu je dominantní činností místních zemědělců.

6. Přednosti a nedostatky podnikatelské činnosti proti konkurenci – v oboru chov skotu je konkurence velmi tvrdá, o finální produkt – zástavová zvířata je stále menší zájem v jihoevropských státech. Předností naší farmy bude nově vybudované zázemí farmy pro provozování agroturistiky a chov sportovních koní s dobrým původem. Nedostatkem farmy jsou vysoké počáteční investiční náklady na rozjetí chovu skotu na farmě Starý Šachov a v nově budovaném zimovišti ve Velké Bukovina.

7. Mechanizace – v současné době disponuje farma dostatečným množstvím techniky k zabezpečení provozu. Disponuje 7 traktory zn. Zetor a 2 traktory zn. Massey Ferguson. Fotogalerie zde


Zvětšit mapu
Copyright © Thomas Becquerel