Ovce

Farma Letní stráň se zabývá i chovem ovcí. Přesněji chovem ovcí masného plemene SUFFOLK způsobem pastevního odchovu.

Jedná se o plemeno, které pochází z Anglie. Plemeno SUFFOLK je anglické polojemnovlné černohlavé masné plemeno s krátkou vlnou. Vyšlechtěné bylo v 19. století z původních ovcí plemene HORFOLK s berany plemene SOUTH DOWN. Produkt tohoto spojení měl jednoznačně výrazně lepší užitkové vlastnosti. Vzniklo plemeno špičkové masné užitkovosti a výborných mateřských vlastností, které je ale současně odolné, klidné a nenáročné. Ovce SUFFOLK jsou většího tělesného rámce s hlubokým hrudníkem na středně dlouhých, dobře osvalených končetinách. Ovce i berani se vyznačují dlouhověkostí, pevnou konstitucí a dobrým zdravím. Plemeno SUFFOLK je vhodné i do drsnějších klimatických podmínek podhorských oblastí. Toto plemeno postupně dobývá celou Evropu. V současné době je již nejpočetněji zastoupeným plemenem v České republice. V průměru má ovce 1,7 jehněte ročně, vhodnější je pozdnější bahnění v březnu a dubnu. Ovce lze při dostatku kvalitních objemových krmiv chovat celoročně venku. Střiž postačuje jednou ročně, kvalita vlny je střední. Ovce ve stádu se pasou jednotlivě, pravidelně rozmístěny po celé pastvině, což prospívá rovnoměrnému spásání plochy.

V současné době, disponuje farma cca 100 ks bahnic, kterým „dělá v době připouštění společnost“ celkem 5 plemenných beranů. Z toho jsou 4 berani plemene Suffolk (LINIE 7456 HARALD, 7464 HONEY a 7471 PRESIDENT) a 1 beran plemene Deutsche Schwarzkopf (LINIE 6550 NEPTUN) (z důvodu „oživení krve“).

Trochu k vlastnímu stádu a chovatelským cílům. Původně jsme měli plán stádo bahnic rozšířit na počet 200 – 300 ks. V současné době jsme počty však utlumili a snížili na současný stav. Důvodem je stále nízký zájem o skopové maso, a to i v kvalitě „BIO“ a stále pokračující nezájem o vlnu. Chov ovcí je pro farmu neekonomický a stádo budeme držet na určitém stavu pouze z důvodu zachování diversity naší činnosti.

Určitou zvláštností, která se stala na naší farmě, je narození beránka, kterému narostly rohy, i když je plemenno SUFFOLK plemenem geneticky bezrohým. Tohoto beránka, dnes již skopce, jsme si ponechali a můžete jej vidět uprostřed stáda jako skutečnou raritu.

Fotogalerie

Copyright © Thomas Becquerel