BEZDĚZ, MÁCHOVO JEZERO A MÁCHŮV KRAJ

Česká republika je místem, kde je nacházejí na velice malém prostoru ty nejrůznější přírodní útvary a krajinné reliéfy. Naprosto typickou oblastí této diversity je děčínský okres, kde najdete jeden unikátní národní park „České Švýcarsko", chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Labské pískovce, Lužické hory. Celé území je protkáno řekou Labe a říčkami Ploučnice a Kamenice.

V těsném sousedství Děčínska je Českolipsko, resp. sousedství národního parku a CHKO děčínska se nachází další nádherný kraj, z geologického hlediska nazývaný jako „Česká křídová tabule", z historicko-geografického hlediska je její část nazývána jako „Máchův kraj".

A protože Máchův kraj se svými dominantami, kterými jsou bezesporu Máchovo jezero založené samotným římským císařem Karlem IV. a královský hrad Bezděz, založený jedním z nejmocnějších vladařů v české historii, králem Přemyslem Otakarem II., silně, jako jakýsi protipól magických sil tohoto kraje, zasahuje až na území Českého Středohoří a tedy i na území působnosti Farmy Letní stráň, věnujeme patřičný prostor i Máchovu kraji.

Další odkazy: Penzion ALMI | Máchovo jezero | Historie Máchova jezera | Historie Doks | Karel Hynek Mácha | Mýty a pověsti | Hrad Bezděz

Copyright © Thomas Becquerel