Výstavba bioplynových stanic

V současné době se Farma Letní stráň podílí na přípravě 5 bioplynových stanic. Dvě z nich se připravují v okrese Ústí nad Labem a další tři se připravují v okrese Děčín.

Ústecko - jedná se o bioplynovou stanici ve Všebořicích, která by měla mít instalovanou kapacitu výroby elektrické energie 900 kW a měla by zpracovávat biologicky rozložitelné odpady a biomasu. Předpokládaný termín realizace je r. 2011/2012. Farma Letní stráň se zavázala dodávat do této bioplynové stanice biomasu sklízenou z pozemků, které obhospodařuje v okrese Ústí nad Labem.

Ústecko – druhou stanici v tomto regionu připravujeme ve spolupráci s jednou zemědělskou farmou v lokalitě Velké Chvojno. Zde by měla být instalovaná kapacita 526 kW. Stanice by měla zpracovávat biomasu, hovězí hnůj a prasečí kejdu. Tato stanice je ve fázi zpracování projektu pro stavební povolení, termín realizace bude záviset na lhůtách vydání SP a na způsobu zajištění financování. Předpoklad r. 2011/2012.

Děčínsko – opět ve spolupráci s místními zemědělci-sousedy zde Farma Letní stráň připravuje bioplynové stanice situované v zemědělských areálech v Heřmanově – 150 kW – ukončena fáze Zjišťovacího řízení vlivu na ŽP s kladným závěrem Krajského úřadu v Ústí n.L. a Velké Bukovině – 400 kW. Výstavba stanice ve Velké Bukovině by se měla zahájit v průběhu r. 2011.

Stanice v Lesné o kapacitě 400 kW je již ve fázi výstavby – viz. fotogalerie.

Bioplynové stanice budou zpracovávat biomasu, hnoje a lihovarnické výpalky.

Rekonstrukce kravínů ve Velké bukovině

Rekonstrukce kravínů ve Velké Bukovině za moderní zimoviště masného skotu. Tato rekonstrukce má přímou souvislost v připravovanou bioplynovou stanicí, která je umístěna v areálu. Předpoklad realizace r. 2012/2013.

Zajímavé odkazy : CZ Biom | Agrární komora | Ekolist.cz | Kogenerace Tedom | Desatero

Copyright © Thomas Becquerel